Koi ziektes

Iedere Koi-hobbiyst hoopt het te voorkomen, maar elke koi kan ziek worden of last krijgen van parasieten of zich verwonden . Een kleine verwonding kan al ernstige gevolgen hebben voor uw koi. Het is dus ook van belang dat u het gedrag van uw Koi in de gaten houdt en regelmatig uw water test en waarnodig vervest. 

Hoe voorkom ik ziekten bij mijn koi

Het niet op tijd waarnemen van een ziekte bij één koi, kan vreselijke gevolgen hebben voor uw hele collectie. Veel ziekten kunnen voorkomen worden door de volgende adviezen in acht te nemen:

 • Controleer regelmatig de waterkwaliteit en indien nodig corrigeer deze, test de waterkwaliteit met bijvoorbeeld de Colombo test set.
 • Geef een kwalitatief goed voer, denk hierbij aan bijvoorbeeld Saki Hikari, Hikari, ProBites, Genki4Koi of Takazumi
 • Houd niet te veel koi in uw vijver, max 70CM per 1000 liter of zorg voor een continue aanvoer van vers water zodat de waterkwaliteit goed blijft. 
 • Zorg dat u voldoende filter capaciteit heeft, uw vijverfilter is natuurlijk het hart van uw vijver, deze zorgt er voor dat de schadelijke ammonia, welke uw vissen afscheiden omgezet wordt in Nitriet en uiteindelijk in Nitraat. 
 • Ververs wekelijks 10 tot 20 % water of zorg voor een continu verversing. 

Koop uw koi bij een erkende dealer, is dit niet mogelijk of heeft u een Koi gekocht van een particulier, zorg er dan voor dat uw nieuw aangekochte Koi een quarantaine periode van tenminste drie weken heeft. Neem tijdens deze periode een afstrijkje van de Koi en onderzoek deze op de aanwezigheid van parasieten. Kunt u dit niet zelf? Laat dan een erkend dealer of gevorderde hobbyist uw helpen. 

Afwijkend gedrag van uw koi

Koi wil niet eten

Dit probleem kan veroorzaakt worden door de aanwezigheid van parasieten, darmproblemen, infecties, stress of andere inwendige aandoeningen. Parasieten kunnen bekeken worden door een afstrijkje te nemen en dit te laten bekijken onder de microscoop.

Lusteloosheid van uw koi

Uw Koi liggen lusteloos, of stil in een hoekje van de vijver of op de bodem. Dit hoeft niets te betekenen, maar kan ook wijzen op een verslechterde waterkwaliteit of de aanwezigheid van parasieten. Controleer de waterkwaliteit en laat uw koi op eventuele aanwezige parasieten controleren. In de winterperiode kunnen de koi ook op de bodem liggen door de lage watertemperatuur.

Koi schuurt langs wand en bodem

De kans is groot dat de koi last heeft van parasieten. Door de aanwezigheid van parasieten raakt de huid geïrriteerd en de koi probeert ze door te schuren langs de wand van zich af te krijgen. Laat een afstrijkje maken om dit te controleren.

Springen en flitsen van uw koi

Dit kan een irritatie van de huid of kieuwen zijn door eventueel aanwezige parasieten of een verslechterde waterkwaliteit. Controleer de waterkwaliteit en de aanwezigheid van parasieten.

Koi hangt scheef in het water

Als een Koi scheef in het water hangt of zwemt kan er een probleem met de zwemblaas zijn. De vis zwemt vaak als of hij dronken is en moet duidelijk moeite doen om boven te komen, zodra hij stopt met zwemmen zakt hij terug naar de bodem. Dit kan spontaan optreden, door een ontsteking in de zwemblaas. Door een röntgen foto te laten maken kan dit met zekerheid worden vastgesteld.

Koi hangt bij de water inlaat

Uw koi heeft mogelijk last van parasieten (kieuwworm) of zuurstof gebrek. Door in de uitstroom van het water te hangen probeert de koi hiervan af te komen. Laat dit door middel van een afstrijkje controleren.

Koi hapt naar zuurstof

Gebrek aan zuurstof kan een oorzaak zijn van het happend gedrag van de vis. Controleer de luchtpomp en het zuurstofgehalte in de vijver. Het zuurstofgehalte in het water kan dalen door medicijngebruik, verandering in luchtdruk , door een onweersbui of door het toedienen van chemische draadalg verwijderaars of andere chemische producten. Dien onmiddellijk extra zuurstof toe, ververs een gedeelte van uw water. Nooit meer dan 1/3 per keer en bedenk dat bij hogere water temperaturen het zuurstof gehalte in uw vijver snel daalt. De periode waarin dit het ergst is, is in de namiddag / vroege avond, het water is dan op zijn warmst en als het donker wordt geven de algen geen zuurstof meer af, maar gaan juist zuurstof op nemen.

Uiterlijke veranderingen aan uw koi.
Witte laag over de huid.
Witte pluisjes op de huid.

Witte, bruine of zwarte bultjes op lichaam / vinnen koi

Deze bultjes of vlekjes kunnen aan geven dat er een bacteriële infectie op de huid aanwezig is. De vis kan zich beschadigd hebben of last hebben van parasieten, waardoor de bacterie zich op de huid kan ontwikkelen. Als het wondje nog niet teveel is geïnfecteerd zal deze, wanneer de koi in goede gezondheid is, vanzelf weer verdwijnen. Controleer de waterkwaliteit en maak een af strijkje van de slijmhuid.

Wormachtige draadjes aan het lichaam(ankerworm)

Ankerworm

Dit is een heel lastige parasiet, hij dringt diep in de huid door en kan huidirritatie en wonden veroorzaken. De volwassen parasieten zijn met het blote oog te zien. Plaats de Koi in een quarantaine bak en verwijder de zichtbare parasieten met een pincet. Ontsmet de wondjes en start de behandeling tegen deze parasieten. Meestal is een wormmiddel als lernex pro of Triclam prima instaat om de ankerworm te doden.

Scheur in de vin

Tijdens het vangen van uw koi kan het gebeuren dat er een scheurtje in de borst of rugvin komt. Als de vin niet geheel is ingescheurd geneest dit meestal van zelf. Is de vin echter geheel ingescheurd, dan moet deze gehecht of geplakt worden. Vraag uw dealer om dit voor u te  doen. Controleer de vis wel regelmatig op eventuele ontstekingen.

Uitstaande schubben.

Uitstaande schubben kunnen veroorzaakt worden door vochtophoping achter het schubzakje, bijvoorbeeld door buikwaterzucht, parasitaire aandoeningen, bacteriële infecties of wonden. Plaats de koi in een quarantaine bak en laat de koi controleren op parasieten, infecties of wonden.

Rode aders op de huid van de koi

Rode adertjes op de huid geven aan dat de vis gestrest is. Oorzaken van stress kunnen zijn:

 • Slechte waterkwaliteit: Te hoge ammoniak of nitriet.
 • Aanwezigheid van parasieten.
 • Bacteriële infectie.
 • Temperatuursverschillen.
 • Het vangen of transporteren van de vis.

Onderschat stress bij de koi niet, het kan leiden tot de dood van uw vissen.

Rode vlekken of bultjes

Deze bultjes of vlekjes geven aan dat er een bacteriële infectie op de huid aanwezig kan zijn. De vis kan zich beschadigd hebben of last hebben van parasieten, waardoor de bacterie zich op de huid kan ontwikkelen. Als het wondje nog niet teveel is geïnfecteerd zal deze, wanneer de koi in goede gezondheid is, vanzelf weer verdwijnen. Controleer de waterkwaliteit en maak een af strijkje van de slijmhuid.

Uitpuilende ogen bij koi

Er zijn een aantal oorzaken waardoor de vis uitpuilende ogen kan hebben:

 • Door slechte voeding (gebrek aan vitamines)
 • Vetophoping achter de oogkas

Meest voorkomend is een bacteriële aandoening (vochtophoping achter de oogkas). Vaak is de hele vis wat opgeblazen (buikwater zucht) door oog beschadiging. In veel gevallen is het noodzakelijk om snel te handelen, zeker wanneer meerdere koi het zelfde probleem hebben. Het kan dodelijk zijn. Controleer uw andere vissen en raadpleeg uw Koi-dealer.

Mogelijke oorzaken van ziekten bij koi

Een van de grootste oorzakken van ziekte bij Koi is verminderde waterkwaliteit, het belang van het testen van de water kwaliteit wordt dikwijls onderschat, het houden van Koi begint bij de water management waarin de Koi leven. Een oorzaak kan een gebrek aan zuurstof zijn. Controleer de werking van de luchtpomp. Door een onweersbui, luchtdrukverandering of medicijngebruik kan het zuurstofniveau dalen. Ook door het gebruik van chemische anti algen middelen kan het zuurstofgehalte in korte tijd drastisch dalen. Zeker bij warm weer kan het zuurstof gehalte flink terug lopen en krijgen de vissen het benauwd. Bij hogere temperaturen is het aan te raden om uw vijver extra te beluchten met een goede luchtpomp

Oorzaken bacteriële aandoening bij koi

Bacteriële aandoeningen worden meestal veroorzaakt door een te hoog vuilgehalte in de vijver, dit is meestal ten gevolge van een te hoge vis bezetting en of een onvoldoende filter/pomp capaciteit . Bacteriën kunnen zich prima schuil houden in plooien in de folie of op andere plekken, waar het water stil staat. In tegenstelling tot de nitrificerende bacteriën doen deze bacteriën het prima in zuurstof arm water.

Oorzaken van problemen bij koi

Er zijn een aantal oorzaken die leiden tot problemen met de koi:

 • Ongunstige leefomgeving (slechte waterwaarden).
 • Verkeerde voeding.
 • Alle vormen van uitwendig geweld (schuren, springen, verkeerd netten, paaien, …).
 • Aanvallen door parasieten.

Soms is er sprake van één oorzaak, maar vaak is er sprake van combinatie van factoren. Om bepaalde gezondheidsproblemen bij uw koi beter te begrijpen is het belangrijk om iets te weten over de uitwendige en de inwendige anatomie van uw koi.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbiedingen.